پارچه میکرو میله ای میکرو میله ای مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری فروش بصورت رنگبندی

پارچه حریر میله ای میله ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه کرپ حریر میله ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

پارچه میکرو کجراه
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

پارچه میکرو کجراه پارچه زمستانی پاییزی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

پارچه پارچه زتبوری
قیمت عمده فروشی متری ۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 140 طاقه 30 متری مخصوص آشپزخانه ای

پارچه پارچه کتان طرحدار بروجرد آشپزخانه ای دمکنی خرجکار
قیمت عمده فروشی متری ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 30 متری خرجکار آشپزخانه ای دمکنی ، جامدادی ، کوله پشتی

پارچه مخمل آینه ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی

پارچه پارچه زنبوری آشپزخانه ای طرحدار
قیمت عمده فروشی متری ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 140 طاقه 30 متری

پارچه پارچه پرده ای حریر نازلی
قیمت عمده فروشی متری ۷۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 3 متر طاقه 50 متری

پارچه پارچه گونی بافت پرده ای پرده
قیمت عمده فروشی متری ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 3 متر طاقه 50 متری

پارچه پارچه آشپزخانه ای دمکنی سرویس آشپزخانه
قیمت عمده فروشی متری ۴۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 2 متر طاقه 35 متری - دمکنی - سرویس آشپزخانه

پارچه پارچه مخمل پرده ای شانل پرده
قیمت عمده فروشی متری ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 3 متر طاقه 25 متری

پارچه پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک
قیمت عمده فروشی متری ۸۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 3 متر طاقه 50 متری

پارچه پارچه شمعی پشت نقره ای ضد آب
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 و ۱۸۰ طاقه 100 یاردی