پارچه کرپ حریر میله ای

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی
کد: 1201
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
کرپحریرمیله ای