پارچه مازراتی خارجی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه پارچه بیمارستانی اسپان باند یکبار مصرف گان
قیمت عمده فروشی متری ۴۵,۰۰۰ ریال

عرض 160 در گرماژ 20 الی 90 طاقه 150 الی 2000 متری

پارچه بابوس مانتویی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی ، ۷ طرح ، هر طرح ۷ رنگ داره با مشکی دوبل

پارچه پارچه زتبوری
قیمت عمده فروشی متری ۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 140 طاقه 30 متری مخصوص آشپزخانه ای

پارچه میکرو میله ای میکرو میله ای مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری فروش بصورت رنگبندی

پارچه پارچه شمعی ضد آب
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 100 یاردی

پارچه مازراتی پارچه مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، ۱۰ رنگ ، مانتویی و شلواری ، مشکی دوبل ، فروش بصورت سری رنگبندی قیمت استثنایی بصورت محدود

پارچه اسکاچی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۷۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی شلواری فروش بصورت رنگ انتخابی

پارچه مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ۲۷۰ گرم ریز بافت

پارچه اداری پرسنلی پارچه مانتویی فیونا
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی مانتویی اداری

پارچه پارچه پلاسما خارجی
قیمت عمده فروشی : تماس بگیرید

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه خارجی پارچه اسکاچی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۹۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی ، ۸ کالیته ۴ رنگ مجزا ، مانتوییو شلواری ، فروش بصورت سری ۴ رنگ

پارچه مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

پارچه آنگورا طرحدار پاییزی زمستانی مانتویی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه آنگورا پاییزی زمستانی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه لگ دورس ترک
قیمت عمده فروشی کیلویی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عرض۱۵۰ طاقه ۳۰ کیلو هر کیلو ۱۶۰ سانت دوطرف کش

پارچه پیراهنی مدارسی پیراهن لباس مدرسه
قیمت عمده فروشی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۴۰ متری

پارچه آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی

پارچه بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه ساتن LX مجلسی
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی فروش بصورت سری رنگبندی و انتخابی

پارچه سزار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه حریر میله ای میله ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه آنگورا پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

پارچه کرپ حریر میله ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

پارچه خارجی کریشه اندونزی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه پارچه شیمر خارجی
قیمت عمده فروشی : تماس بگیرید

عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه مخمل کبریتی درشت
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی

پارچه فلور مانتویی رنگی پارچه
قیمت عمده فروشی : تماس بگیرید

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ یاردی ، مانتویی ، ۱۰ رنگ ، فروش بصورت سری رنگبندی