پارچه خارجی پارچه کرپ حریر مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۶۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه خارجی پارچه اسکاچی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۳۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه شانتون خارجی تایوان پارچه مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه خارجی مرویجت پارچه رنگی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 یاردی - مانتویی

پارچه ریون مشکی پارچه جودون مانتویی
قیمت عمده فروشی کیلویی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 3 الی 3.5 متر

پارچه اداری پرسنلی پارچه مانتویی فیونا
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی مانتویی اداری

پارچه پارچه سفیر
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 یارد

پارچه مشکی پارچه تیار مانتویی کجراه
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۷۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 یاردی

پارچه پارچه ملافه باند ترک
قیمت عمده فروشی متری ۷۸۰,۰۰۰ ریال

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری

پارچه پارچه ملافه خارجی
قیمت عمده فروشی متری ۳۱۵,۰۰۰ ریال

عرض 240 طاقه 60 متری

پارچه پارچه نخی خارجی خنک تابستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۷۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 و 50 یاردی خنک تابستانی

پارچه پارچه شمعی آکسفورد ضد آب
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۴۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 100 یاردی ضد آب

پارچه پارچه شمعی پشت نقره ای ضد آب
قیمت عمده فروشی یاردی ۲۴۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 و ۱۸۰ طاقه 100 یاردی

پارچه پارچه تور ایرانی
قیمت عمده فروشی متری ۱۶۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 متری

پارچه پارچه پلاسما خارجی
قیمت عمده فروشی : تماس بگیرید

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه پارچه کوپرا خارجی
قیمت عمده فروشی : تماس بگیرید

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه پارچه شیمر خارجی
قیمت عمده فروشی : تماس بگیرید

عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه پارچه ژرسه آستری
قیمت عمده فروشی متری ۲۲۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 30 متری

پارچه پارچه پاناما آستری
قیمت عمده فروشی متری ۲۳۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 30متری

پارچه آنگورا طرحدار پاییزی زمستانی مانتویی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۵۰,۰۰۰ ریال
پارچه آنگورا پاییزی زمستانی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه لگ دورس ترک
قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

عرض۱۵۰ طاقه ۳۰ کیلو هر کیلو ۱۶۰ سانت دوطرف کش

پارچه ابروباد اشکی ابروباد اشکی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۲۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

پارچه میکرو کجراه
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۲۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

پارچه بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی ، ۸ کالیته ۴ رنگ مجزا ، مانتوییو شلواری ، فروش بصورت سری ۴ رنگ

پارچه مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

پارچه کراش مانتویی شال
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۶۵ یاردی ، ۸ رنگ ، مانتویی ، شالی ، رنگ و جنس بسیار عالی

پارچه بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۴۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه ساتن LX مجلسی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی فروش بصورت سری رنگبندی و انتخابی