کریشه رنگی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۷۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی هر کارتن شامل ۱۲ طاقه (۱۲ رنگ )

کرسپو مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۴۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

کرپ حریر میله ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۴۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

کرپ حریر کرپ حریر مانتویی شومیزی
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۷۰,۰۰۰ ریال

#کرپ حریر رنگی عرض ۱۵۰طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، سه کالیته مجزا ، ۸ رنگ ، پارچه مانتویی و شومیزی ، جنس درجه یک و عالی فروش بصورت سری رنگبندی قیمت ۳۳۰۰۰ تومن به یارد مشکی داخل سری رنگبندی جت بلک قیمت مجزا دارد ۴۷۰۰۰ تومن ارسال به سراسر کشور سفارش : ۰۲۱۵۵۶۰۶۰۰۷ ۰ ۰۹۱۲۸۴۵۸۳۹۸ سایت اینترنتی 👇👇👇👇👇👇 www.parchepakhsh.com کانال تلگرامی 👇👇👇👇👇👇👇 @parchepakhsh اینستاگرام 👇👇👇👇👇👇👇👇 www.instagram.com/parchepakhsh/

مازراتی پارچه مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، ۱۰ رنگ ، مانتویی و شلواری ، مشکی دوبل ، فروش بصورت سری رنگبندی قیمت استثنایی بصورت محدود

فلور مانتویی رنگی پارچه
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۲۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ یاردی ، مانتویی ، ۱۰ رنگ ، فروش بصورت سری رنگبندی

اسکاچی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۳۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی شلواری فروش بصورت رنگ انتخابی

حریر میله ای میله ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۴۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی فروش بصورت سری رنگبندی

ابروباد مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی و شلواری فروش بصورت سری رنگبندی

ساتن LX مجلسی
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۷۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی فروش بصورت سری رنگبندی و انتخابی

بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی ، ۸ کالیته ۴ رنگ مجزا ، مانتوییو شلواری ، فروش بصورت سری ۴ رنگ

بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۴۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، فروش بصورت سری رنگبندی

سزار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۶۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

ابروبادی مانتویی شلواری خنک بهاری
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، گرم بالا ، فروش بصورت سری رنگبندی

مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

کراش مانتویی شال
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۲۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۶۵ یاردی ، ۸ رنگ ، مانتویی ، شالی ، رنگ و جنس بسیار عالی

میکرو میله ای میکرو میله ای مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری فروش بصورت رنگبندی

بابوس مانتویی شالی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی ، شال فروش بصورت سری رنگبندی

کرپ حریر کرپ شومیزی مانتویی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۶۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی مانتویی ، شومیزی ، فروش بصورت سری رنگبندی

بابوس مانتویی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۴۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی ، ۷ طرح ، هر طرح ۷ رنگ داره با مشکی دوبل

مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۳۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ۲۷۰ گرم ریز بافت

آنگورا پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

ابروبادی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی و شلواری

تیار کجراه کجراه مشکی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۷۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۲۵ یاردی

تیار پاناما تیار پاناما مشکی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۲۵ یاردی

آنگورا طرحدار پاییزی زمستانی مانتویی پالتویی
قیمت عمده فروشی : تماس بگیرید

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

آنگورا پاییزی زمستانی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

ابروباد اشکی ابروباد اشکی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۴۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

میکرو کجراه
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۲۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی