میکرو کجراه
قیمت عمده فروشی یاردی ۲۴۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

مخمل آینه ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی

مخمل کبریتی درشت
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۰۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی

لگ دورس ترک
قیمت عمده فروشی کیلویی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض۱۵۰ طاقه ۳۰ کیلو هر کیلو ۱۶۰ سانت دوطرف کش

پارچه ژرسه آستری
قیمت عمده فروشی متری ۱۴۵,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 30 متری

پارچه پاناما آستری
قیمت عمده فروشی متری ۱۵۵,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 30متری

پارچه حوله حمام
قیمت عمده فروشی متری ۹۷۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 10 الی 20 متری

پارچه نخی ایرانی
قیمت عمده فروشی متری ۲۱۰,۰۰۰ ریال

نخی ایرانی عرض 90 طاقه 40 متری

پارچه زتبوری
قیمت عمده فروشی متری ۲۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 140 طاقه 30 متری مخصوص آشپزخانه ای

پارچه بیمارستانی اسپان باند یکبار مصرف گان
قیمت عمده فروشی متری ۲۰,۵۰۰ ریال

عرض 160 در گرماژ 20 الی 90 طاقه 2000 الی 150 متری

پارچه گاواردین ترک
قیمت عمده فروشی متری ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 80 متری

پارچه لی لی ضخیم ایرانی
قیمت عمده فروشی متری ۵۵۰,۰۰۰ ریال

لی شلواری ایرانی عرض 150 طاقه 25 و 50 متری

پارچه فلازد رنگی
قیمت عمده فروشی کیلویی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 2.20 کت و شلواری دوطرف کش

پارچه شمعی ضد آب
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 100 یاردی

پارچه نخی ایرانی
قیمت عمده فروشی متری ۲۱۰,۰۰۰ ریال

عرض 90 و 130 و 150 طاقه 40 متری

پارچه شیمر خارجی
قیمت عمده فروشی یاردی ۲۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه کوپرا خارجی
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه پلاسما خارجی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه شمعی آکسفورد ضد آب
قیمت عمده فروشی یاردی ۲۶۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 100 یاردی ضد آب

پارچه شمعی پشت نقره ای ضد آب
قیمت عمده فروشی یاردی ۱۴۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 و 170 طاقه 100 یاردی

پارچه نخی خارجی خنک تابستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۹۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 و 50 یاردی خنک تابستانی

پارچه ملافه باند ترک
قیمت عمده فروشی متری ۵۴۰,۰۰۰ ریال

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری

پارچه ملافه خارجی
قیمت عمده فروشی متری ۲۲۵,۰۰۰ ریال

عرض 240 طاقه 60 متری

پارچه تور ایرانی
قیمت عمده فروشی متری ۱۱۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 متری

پارچه تور مژگان
قیمت عمده فروشی یاردی ۱۱۵,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه پرده ای حریر نازلی
قیمت عمده فروشی متری ۴۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 3 متر طاقه 50 متری

پارچه آشپزخانه ای دمکنی سرویس آشپزخانه
قیمت عمده فروشی متری ۱۹۹,۰۰۰ ریال

عرض 2 متر طاقه 35 متری - دمکنی - سرویس آشپزخانه

پارچه زنبوری آشپزخانه ای طرحدار
قیمت عمده فروشی متری ۳۶۰,۰۰۰ ریال

عرض 140 طاقه 30 متری

پارچه کتان طرحدار بروجرد آشپزخانه ای دمکنی خرجکار
قیمت عمده فروشی متری ۴۶۵,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 30 متری خرجکار آشپزخانه ای دمکنی

پارچه ترگال مدارسی روپوش
قیمت عمده فروشی متری ۴۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 40 متری روپوش مدارسی