مخمل آینه ای

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی
کد: 1173
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
مخملآینه ای