شمعی پشت نقره ای

عرض 150 و ۱۸۰ طاقه 100 یاردی
کد: 1155
قیمت عمده فروشی یاردی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهشمعیپشت نقره ایضد آب