پرده ای حریر نازلی

عرض 3 متر طاقه 50 متری
کد: 1149
قیمت عمده فروشی متری ۴۷۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهپرده ایحریرنازلی