کتان طرحدار

عرض 150 طاقه 30 متری خرجکار آشپزخانه ای دمکنی
کد: 1146
قیمت عمده فروشی متری ۴۶۵,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهکتانطرحداربروجردآشپزخانه ایدمکنیخرجکار