پارچه زمستانی

آنگورا پاییزی زمستانی

آنگورا خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آنگورا پاییزی زمستانی مانتویی

آنگورا

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکرو کجراه پارچه زمستانی پاییزی

میکرو کجراه

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پافر کچه پارچه زمستانی پالتویی

پافر یا کچه فر خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی، مانتویی ، پالتویی ، زمستانی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی

آنگورا خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی

آنگورا یا آنغوره رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه فوتر خارجی پالتویی پاییزی زمستانی

فوتر مشکی خارجی

پارچه فوتر مشکی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مخصوص تولید پالتویی ، پاییزی ، زمستانی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شنل طرحدار مانتویی پالتوی کتی زمستانی

شنل طرحدار خارجی

شننل مانتویی و پالتویی و کتی عرض ۱۵۰طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مخمل کبریتی درشت پاییزی زمستانی پالتویی

مخمل کبریتی درشت

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آنگورا طرحدار پاییزی زمستانی مانتویی پالتویی

آنگورا طرحدار

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سوئیت سوییت پارچه زمستانی مانتویی پالتویی

سوئیت

عرض 150 طاقه 50 یاردی - زمستانی - پابتویی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سوئیت خارجی پالتویی زمستانی پاییزی مخمل سوئیت

سوئیت رنگی خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی، چهار رنگ، فروش بصورت سری رنگبندی ، مشکی سوبل

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید