پارچه سوئیت رنگی خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی، چهار رنگ، فروش بصورت سری رنگبندی ، مشکی سوبل
کد: 1210
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
سوئیتخارجیپالتوییزمستانیپاییزیمخمل سوئیت