پارچه شنل طرحدار خارجی

شننل مانتویی و پالتویی و کتی عرض ۱۵۰طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی
کد: 1
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
شنلطرحدارمانتوییپالتویکتیزمستانی