پارچه پافر یا کچه فر خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی، مانتویی ، پالتویی ، زمستانی
کد: 2
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پافرکچهپارچهزمستانیپالتویی