پارچه مخمل آینه ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی

پارچه مخمل ابروبادی
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۹۰,۰۰۰ ریال

خارجی ۵ نخ عرض۱۵۰ طاقه۶۰ یاردی

پارچه مخمل کبریتی درشت
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی

پارچه پارچه مخمل پرده ای شانل پرده
قیمت عمده فروشی متری ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 3 متر طاقه 25 متری

پارچه مخمل کبریتی درشت پاییزی زمستانی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

پارچه سوئیت خارجی پالتویی زمستانی پاییزی مخمل سوئیت
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی، چهار رنگ، فروش بصورت سری رنگبندی ، مشکی سوبل