پارچه مخمل کبریتی درشت

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی
کد: 1172
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
مخملکبریتیدرشت