پارچه مخمل کبریتی درشت

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی
کد: 1205
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
مخملکبریتیدرشتپاییزیزمستانیپالتویی