پارچه آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

پارچه آنگورا طرحدار پاییزی زمستانی مانتویی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه آنگورا پاییزی زمستانی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه آنگورا پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

پارچه آنگورا آنغوره پاییزی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

پارچه مخمل کبریتی درشت پاییزی زمستانی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

پارچه سوئیت خارجی پالتویی زمستانی پاییزی مخمل سوئیت
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی، چهار رنگ، فروش بصورت سری رنگبندی ، مشکی سوبل

پارچه میکرو کجراه پارچه زمستانی پاییزی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی