پارچه آنگورا خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی
کد: 1181
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
آنگوراپاییزیزمستانی