آنگورا پاییزی زمستانی
آنگورا پاییزی زمستانی
آنگورا پاییزی زمستانی

آنگورا خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 850000 ریال

کد محصول: 1181

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید