پارچه مشکی

مشکی پارچه چادر

چادر مشکی مهاراجه خارجی

عرض 110 طاقه 25 یاردی، چادر قجری ۹۰۰۰۰ تومن

قیمت عمده فروشی یاردی 1450000 ریال

استرج مشکی مرویجت مانتویی

مرویجت استرج اندونزی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 1880000 ریال

تیار کجراه کجراه مشکی

تیار کجراه مشکی

عرض ۱۵۰ طاقه ۲۵ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 1350000 ریال

ایرانی مشکی پارچه چادر

چادر مهاراجه ایرانی

عرض 110 طاقه 23 متری

قیمت عمده فروشی متری 1000000 ریال

پارچه فلازد ایرانی مشکی

فلازد ایرانی

عرض 150 و عرض 120 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 2.20

قیمت عمده فروشی کیلویی 2600000 ریال

پارچه مخمل کبریتی خارجی مشکی

مخمل کبریتی درشت تک رنگ مشکی خارجی

مخمل کبریتی درشت تک رنگ مشکی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی مانتویی و شلواری, مناسب تولید پاییزی و تولید لباس بچه گانه

قیمت عمده فروشی رنگ مشکی یاردی 950000 ریال

خارجی باربی مشکی اندونزی مانتویی

باربی اندونزی مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی مانتویی

قیمت عمده فروشی یاردی 1750000 ریال

استرج مشکی مرویجت پارچه مانتویی

مرویجت استرج ویتنام

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 2050000 ریال

ریون مشکی پارچه جودون مانتویی

ریون جودن

عرض 150 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 3 الی 3.5 متر

قیمت عمده فروشی کیلویی 2600000 ریال

مشکی پاناما پارچه تیار مانتویی

تیار پاناما مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 1120000 ریال

تیار پاناما تیار پاناما مشکی

تیار پاناما مشکی

عرض ۱۵۰ طاقه ۲۵ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 1120000 ریال

پارچه ریون مشکی مانتویی دامنی

ریون

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 3.5 متر الی 4 متر

قیمت عمده فروشی کیلویی 2600000 ریال

مشکی پارچه تیار مانتویی کجراه

تیار کجراه مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 1350000 ریال