پارچه تیار کجراه مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی
کد: 1136
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
مشکیپارچهتیارمانتوییکجراه