پارچه فلازد ایرانی

عرض 150 و عرض 120 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 2.20
کد: 1124
قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهفلازدایرانیمشکی