پارچه مخمل کبریتی درشت
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی

پارچه مخمل کبریتی درشت پاییزی زمستانی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی