پارچه سوئیت سوییت پارچه زمستانی مانتویی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 یاردی - زمستانی - پابتویی

پارچه پافر کچه پارچه زمستانی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی، مانتویی ، پالتویی ، زمستانی

پارچه آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

پارچه آنگورا طرحدار پاییزی زمستانی مانتویی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه آنگورا پاییزی زمستانی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی

پارچه آنگورا پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

پارچه شنل طرحدار مانتویی پالتوی کتی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شننل مانتویی و پالتویی و کتی عرض ۱۵۰طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

پارچه مخمل کبریتی درشت پاییزی زمستانی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

پارچه سوئیت خارجی پالتویی زمستانی پاییزی مخمل سوئیت
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی، چهار رنگ، فروش بصورت سری رنگبندی ، مشکی سوبل

پارچه میکرو کجراه پارچه زمستانی پاییزی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی