پارچه پارچه بیمارستانی اسپان باند یکبار مصرف گان
قیمت عمده فروشی متری ۴۵,۰۰۰ ریال

عرض 160 در گرماژ 20 الی 90 طاقه 150 الی 2000 متری

پارچه پارچه ملافه باند ترک
قیمت عمده فروشی متری ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری