پارچه ملافه باند ترک

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری
کد: 1153
قیمت عمده فروشی متری ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهملافهباند ترک