پارچه اسپان باند یکبار مصرف

عرض 160 در گرماژ 20 الی 90 طاقه 150 الی 2000 متری
کد: 1165
قیمت عمده فروشی متری ۴۵,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهبیمارستانیاسپان باندیکبار مصرفگان