پارچه باند ترک

پارچه ملافه باند ترک

ملافه باند ترک

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لگ دورس ترک

لگ ترک دورس خارجی

عرض۱۵۰ طاقه ۳۰ کیلو هر کیلو ۱۶۰ سانت دوطرف کش

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه گاواردین ترک

گاواردین ترک

عرض 150 طاقه 80 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه بیمارستانی اسپان باند یکبار مصرف گان

اسپان باند یکبار مصرف

عرض 160 در گرماژ 20 الی 90 طاقه 150 الی 2000 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید