شمعی بیمارستانی

شمعی بیمارستانی

کد: 1072

قیمت عمده فروشی: یاردی ۹۵,۰۰۰ ریال

پنبه فلامنت

پنبه فلامنت

کد: 1071

قیمت عمده فروشی: ۰ ریال

فلامنت فلامنت

فلامنت فلامنت

کد: 1070

قیمت عمده فروشی: متری ۶۵,۰۰۰ ریال

تترون بیمارستانی

تترون بیمارستانی

کد: 1069

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

اسپان باند

اسپان باند

کد: 1068

قیمت عمده فروشی: متری ۱۰,۰۰۰ ریال

محصول دیگری در این دسته بندی وجود ندارد