پارچه میکرو میله ای میکرو میله ای مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری فروش بصورت رنگبندی

پارچه میکرو کجراه
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

پارچه میکرو کجراه پارچه زمستانی پاییزی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی