پارچه پارچه لی لی ضخیم ایرانی
قیمت عمده فروشی متری ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لی شلواری ایرانی عرض 150 طاقه 25 و 50 متری لی نازک مانتویی متری 100000 ریال

پارچه مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ۲۷۰ گرم ریز بافت

پارچه مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه ابروباد مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی و شلواری فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه ابروبادی مانتویی شلواری خنک بهاری
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، گرم بالا ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه لی ضخیم نازک جین کاغذی شلواری مانتویی
قیمت عمده فروشی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لی عرض ۱۵۰ طاقه ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ متری نازک متری 100000 تومن ضخیم 1600000تومن

پارچه پارچه بنگال شلواری
قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 120 شلواری طاقه 18 کیلویی هر کیلو 4 متر

پارچه ابروبادی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی و شلواری

پارچه میکرو میله ای میکرو میله ای مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری فروش بصورت رنگبندی

پارچه اسکاچی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۷۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی شلواری فروش بصورت رنگ انتخابی

پارچه سزار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه پارچه فلازد رنگی
قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 2.20 کت و شلواری دوطرف کش

پارچه بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۹۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی ، ۸ کالیته ۴ رنگ مجزا ، مانتوییو شلواری ، فروش بصورت سری ۴ رنگ

پارچه مازراتی پارچه مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، ۱۰ رنگ ، مانتویی و شلواری ، مشکی دوبل ، فروش بصورت سری رنگبندی قیمت استثنایی بصورت محدود