پارچه لی ضخیم شلواری

لی شلواری ایرانی عرض 150 طاقه 25 و 50 متری لی نازک مانتویی ۷۵۰۰۰۰ ریال
کد: 1163
قیمت عمده فروشی متری ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهلیلی ضخیمایرانی