پارچه پارچه نخی خارجی خنک تابستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 و 50 یاردی خنک تابستانی

پارچه بابوس مانتویی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی ، ۷ طرح ، هر طرح ۷ رنگ داره با مشکی دوبل

پارچه کرپ حریر کرپ شومیزی مانتویی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی مانتویی ، شومیزی ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه ابروبادی مانتویی شلواری خنک بهاری
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، گرم بالا ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه خارجی کریشه سهند خنک مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

کریشه اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه ابروبادی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی و شلواری

پارچه خارجی ابروبادی خنک پارچه مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض150 طاقه 60 یاردی

پارچه خارجی ابروبادی خنک پارچه مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض150 طاقه 60 یاردی مانتویی

پارچه ابروباد اشکی ابروباد اشکی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی