پارچه نخی خارجی

عرض 150 طاقه 25 و 50 یاردی خنک تابستانی
کد: 1154
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهنخیخارجیخنکتابستانی