پارچه کوک دوزی

پارچه کوک دوزی مانتویی شلواری شومیز

کوک دوزی ۵ رنگی

پارچه کوک دوزی ۵ رنگی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری ، شومیز

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه نخی خامه دوزی خارجی مانتویی شلواری شومیزی

نخی خامه دوزی خارجی

پارچه نخی خامه دوزی خارجی ، خامه دوزی همرنگ پارچه ، پارچه مشکی دو نوع خامه دوزی داره یکی همرنگ و دومی خامه دوزی کرم رنگ داره ، نخی خارجی هستند عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

قیمت عمده فروشی رنگ مشکی یاردی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال