پارچه

پارچه شمعی آکسفورد ضد آب

شمعی آکسفورد

عرض 150 طاقه 100 یاردی ضد آب

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه نخی خارجی خنک تابستانی

نخی خارجی

عرض 150 طاقه 25 و 50 یاردی خنک تابستانی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه پرده ای حریر نازلی

پرده ای حریر نازلی

عرض 3 متر طاقه 50 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه زنبوری آشپزخانه ای طرحدار

زنبوری

عرض 140 طاقه 30 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اداری پرسنلی پارچه مانتویی فیونا

فیونا

عرض 150 طاقه 60 یاردی مانتویی اداری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شانتون خارجی تایوان پارچه مانتویی

شانتون تایوان

عرض 150 طاقه 50 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ریون مشکی پارچه جودون مانتویی

ریون جودن

عرض 150 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 3 الی 3.5 متر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشکی پارچه تیار مانتویی کجراه

تیار کجراه مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشکی پاناما پارچه تیار مانتویی

تیار پاناما مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی مرویجت پارچه رنگی مانتویی

مرویجت رنگی

عرض 150 طاقه 25 یاردی - مانتویی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه ریون مشکی مانتویی دامنی

ریون

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 3.5 متر الی 4 متر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

استرج مشکی مرویجت پارچه مانتویی

مرویجت استرج ویتنام

عرض 150 طاقه 25 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی پارچه کرپ حریر مانتویی

کرپ حریر

عرض 150 طاقه 60 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی ابروبادی خنک پارچه مانتویی

ابروبادی

عرض150 طاقه 60 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی ابروبادی خنک پارچه مانتویی

ابروبادی

عرض150 طاقه 60 یاردی مانتویی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه الیزه خارجی مانتویی شلواری شومیزی

الیزه ۹ رنگی خارجی

پارچه الیزه ۹ رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰  یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه پلیسه دامنی مانتویی شلواری چینی

پلیسه چینی

پارچه پلیسه چینی عرض ۱۵۰ طاقه 100 یاردی ، مانتویی و شلواری و دامنی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه کوک دوزی مانتویی شلواری شومیز

کوک دوزی ۵ رنگی

پارچه کوک دوزی ۵ رنگی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری ، شومیز

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه الیزه خارجی مانتویی شلواری شومیزی

الیزه سفید و مشکی خارجی

پارچه الیزه سفید و مشکی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰  یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه الیزه خارجی مانتویی شلواری شومیزی

الیزه هشت رنگی خارجی

پارچه الیزه 8 رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰  یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه ابروبادی خارجی مانتویی شلواری شومیزی

ابروبادی ۷ رنگی خارجی

پارچه ابروبادی ۷ رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی، مناسب مانتو شلوار و شومیز

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه خارجی مانتویی شلواری شومیزی بابوس

بابوس دو نخ ۷ رنگی خارجی

بابوس دو نخ ۷ رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه ابروبادی خارجی مانتویی شلواری شومیزی

ابروبادی ۵رنگی خارجی

پارچه ابروبادی ۵ رنگی و ۶ رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه الیزه خارجی مانتویی شلواری شومیزی

الیزه 8 رنگی خارجی

پارچه الیزه 8 رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰  یاردی ، مناسب مانتو شلوار و شومیز

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید