پارچه

پارچه سفیر

سفیر

عرض 150 طاقه 50 یارد

قیمت عمده فروشی یاردی 2500000 ریال

پارچه ساتن

ساتن ساده

عرض 150 طاقه 50 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 270000 ریال

پارچه زتبوری

زنبوری

عرض 140 طاقه 30 متری مخصوص آشپزخانه ای

قیمت عمده فروشی متری 750000 ریال

پارچه پلاسما خارجی

پلاسما

عرض 150 طاقه 60 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه شیمر خارجی

شیمر

عرض 150 طاقه 50 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه حوله حمام

حوله حمام

عرض 150 طاقه 10 الی 20 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه ملافه خارجی

ملافه ای خارجی

عرض 240 طاقه 60 متری

قیمت عمده فروشی متری 430000 ریال

پارچه بنگال شلواری

بنگال

عرض 120 شلواری طاقه 18 کیلویی هر کیلو 4 متر

قیمت عمده فروشی کیلویی 2300000 ریال

پارچه تترون پیراهنی

تترون ایرانی

عرض 3 متر طاقه 40 متری تترون روشن ۱۰۰۰۰۰ تومن رنگ تیره تومن۱۱۵۰۰۰

قیمت عمده فروشی متری 1100000 ریال

پارچه کوپرا خارجی

کوپرا

عرض 150 طاقه 60 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 750000 ریال

پارچه نخی ایرانی

نخی ایرانی کودری

عرض 90 و 130 و 150 طاقه 40 متری ساده 34000 تومن وطرحدار 35000 تومن

قیمت عمده فروشی متری 360000 ریال

پارچه گاواردین ترک

گاواردین ترک

عرض 150 طاقه 80 متری

قیمت عمده فروشی متری 3200000 ریال

پارچه فلازد رنگی

فلازد رنگی ایرانی

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 2.20 کت و شلواری دوطرف کش

قیمت عمده فروشی کیلویی 2700000 ریال

پارچه تور مژگان

تور مژگان اندونزی

عرض 150 طاقه 50 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 300000 ریال

پارچه پاناما آستری

پاناما آستری

عرض 150 طاقه 30متری

قیمت عمده فروشی متری 320000 ریال

پارچه ژرسه آستری

ژرسه آستری

عرض 150 طاقه 30 متری

قیمت عمده فروشی متری 280000 ریال

مشکی پارچه چادر

چادر مشکی مهاراجه خارجی

عرض 110 طاقه 25 یاردی، چادر قجری ۹۰۰۰۰ تومن

قیمت عمده فروشی یاردی 1450000 ریال

پارچه نخی ایرانی

نخی عرض 90

نخی ایرانی عرض 90 طاقه 40 متری ساده بدون طرح ۲۴۰۰۰ تومن طرحدار۲۵۰۰۰

قیمت عمده فروشی متری 360000 ریال

پارچه تور ایرانی

تور ایرانی

عرض 150 طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری 280000 ریال

مازراتی پارچه مانتویی

مازراتی رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، ۱۰ رنگ ، مانتویی و شلواری ، مشکی دوبل ، فروش بصورت سری رنگبندی قیمت استثنایی بصورت محدود

قیمت عمده فروشی یاردی 780000 ریال

فلور مانتویی رنگی پارچه

فلور رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ یاردی ، مانتویی ، ۱۰ رنگ ، فروش بصورت سری رنگبندی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه ترگال مدارسی روپوش

ترگال ایرانی

عرض 150 طاقه 40 متری روپوش مدارسی رنگ روشن ۷۵۰۰۰تومن رنگ تیره ۸۳۰۰۰ تومن

قیمت عمده فروشی متری 750000 ریال

پارچه ملافه باند ترک

ملافه باند ترک

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری

قیمت عمده فروشی متری 1200000 ریال

پارچه شینل ریون مانتویی

ریون شینل

عرض 150 طاقه 35 الی 40 یاردی - مانتویی - دامنی

قیمت عمده فروشی یاردی 850000 ریال