پارچه مانتویی

پارچه خارجی مانتویی شلواری کرسپو

کرسپو 5 رنگی خارجی

کرسپو 5 رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۶۵ یاردی ، مانتویی ، شلواری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه کرسپو خارجی مانتویی شلواری

کرسپو ۱۰ رنگی خارجی

پارچه کرسپو 10 رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۶۵ یاردی ، مانتویی ، شلواری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه کرسپو خارجی مانتویی شلواری

کرسپو 6 رنگی خارجی

پارچه کرسپو 6 رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۶۵ یاردی ، مانتویی ، شلواری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی

آنگورا خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ابروبادی مانتویی شلواری خنک بهاری

ابروباد رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، گرم بالا ، فروش بصورت سری رنگبندی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی

آنگورا یا آنغوره رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اداری پرسنلی پارچه مانتویی فیونا

فیونا

عرض 150 طاقه 60 یاردی مانتویی اداری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شانتون خارجی تایوان پارچه مانتویی

شانتون تایوان

عرض 150 طاقه 50 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ریون مشکی پارچه جودون مانتویی

ریون جودن

عرض 150 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 3 الی 3.5 متر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشکی پارچه تیار مانتویی کجراه

تیار کجراه مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشکی پاناما پارچه تیار مانتویی

تیار پاناما مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی مرویجت پارچه رنگی مانتویی

مرویجت رنگی

عرض 150 طاقه 25 یاردی - مانتویی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه ریون مشکی مانتویی دامنی

ریون

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 3.5 متر الی 4 متر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی باربی مشکی اندونزی مانتویی

باربی اندونزی مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی مانتویی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

استرج مشکی مرویجت پارچه مانتویی

مرویجت استرج ویتنام

عرض 150 طاقه 25 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی کریشه سهند خنک مانتویی

کریشه مشکی اندونزی

کریشه اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی پارچه کرپ حریر مانتویی

کرپ حریر

عرض 150 طاقه 60 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی ابروبادی خنک پارچه مانتویی

ابروبادی

عرض150 طاقه 60 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

خارجی ابروبادی خنک پارچه مانتویی

ابروبادی

عرض150 طاقه 60 یاردی مانتویی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه الیزه خارجی مانتویی شلواری شومیزی

الیزه ۹ رنگی خارجی

پارچه الیزه ۹ رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰  یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه پلیسه دامنی مانتویی شلواری چینی

پلیسه چینی

پارچه پلیسه چینی عرض ۱۵۰ طاقه 100 یاردی ، مانتویی و شلواری و دامنی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه کوک دوزی مانتویی شلواری شومیز

کوک دوزی ۵ رنگی

پارچه کوک دوزی ۵ رنگی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری ، شومیز

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه الیزه خارجی مانتویی شلواری شومیزی

الیزه سفید و مشکی خارجی

پارچه الیزه سفید و مشکی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰  یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه الیزه خارجی مانتویی شلواری شومیزی

الیزه هشت رنگی خارجی

پارچه الیزه 8 رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰  یاردی ، مانتویی و شلواری, شومیزی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید