پارچه زتبوری

پارچه زتبوری

زنبوری

عرض 140 طاقه 30 متری مخصوص آشپزخانه ای

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید