حریر نازلی

حریر نازلی

کد: 1033

قیمت عمده فروشی: ۰ ریال

مخمل شانل

مخمل شانل

کد: 1032

قیمت عمده فروشی: ۰ ریال

گونی بافت

گونی بافت

کد: 1031

قیمت عمده فروشی: ۰ ریال

چروک

چروک

کد: 1030

قیمت عمده فروشی: ۰ ریال

پرده ای چروک

پرده ای چروک

کد: 1029

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

محصول دیگری در این دسته بندی وجود ندارد