نخی عرض150

نخی عرض150

کد: 1081

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

نخی ایرانی عرض۱۳۰

نخی ایرانی عرض۱۳۰

کد: 1080

قیمت عمده فروشی: متری ۱۶۵,۰۰۰ ریال

نخی ایرانی عرض90

نخی ایرانی عرض90

کد: 1079

قیمت عمده فروشی: متری ۱۲,۵۰۰ ریال

نخی خارجی

نخی خارجی

کد: 1078

قیمت عمده فروشی: یاردی ۰ ریال

محصول دیگری در این دسته بندی وجود ندارد