متقال ضخیم

متقال ضخیم

کد: 1102

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

متقال بالشی

متقال بالشی

کد: 1101

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

متقال تشکی

متقال تشکی

کد: 1100

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

متقال لحافی

متقال لحافی

کد: 1099

قیمت عمده فروشی: متری ۱۰,۵۰۰ ریال

محصول دیگری در این دسته بندی وجود ندارد