پارچه آنگورا خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی
کد: 1209
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
آنگوراخارجیمانتوییپالتوییزمستانی