آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی
آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی
آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی
آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی
آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی

آنگورا خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 850000 ریال

کد محصول: 1209

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید