پارچه بابوس خامه دوزی

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی ، ۸ کالیته ۴ رنگ مجزا ، مانتوییو شلواری ، فروش بصورت سری ۴ رنگ
کد: 1193
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۹۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
بابوسطرحدارمانتویی