بابوس طرحدار مانتویی
بابوس طرحدار مانتویی
بابوس طرحدار مانتویی
بابوس طرحدار مانتویی
بابوس طرحدار مانتویی
بابوس طرحدار مانتویی
بابوس طرحدار مانتویی
بابوس طرحدار مانتویی
بابوس طرحدار مانتویی

بابوس خامه دوزی

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی ، ۸ کالیته ۴ رنگ مجزا ، مانتوییو شلواری ، فروش بصورت سری ۴ رنگ

قیمت عمده فروشی یاردی 990000 ریال

کد محصول: 1193

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید