پارچه آنگورا طرحدار

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی
کد: 1177
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
آنگوراطرحدارپاییزیزمستانیمانتوییپالتویی