پارچه لگ ترک دورس خارجی

عرض۱۵۰ طاقه ۳۰ کیلو هر کیلو ۱۶۰ سانت دوطرف کش
کد: 1171
قیمت عمده فروشی کیلویی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
لگدورسترک