پارچه ژرسه آستری

عرض 150 طاقه 30 متری
کد: 1170
قیمت عمده فروشی متری ۲۸۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهژرسهآستری