حوله حمام

عرض 150 طاقه 10 الی 20 متری
کد: 1168
قیمت عمده فروشی متری ۹۷۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهحولهحمام