نخی ایرانی کودری

عرض 90 و 130 و 150 طاقه 40 متری
کد: 1160
قیمت عمده فروشی متری ۲۱۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهنخیایرانی