پارچه نخی ایرانی
پارچه نخی ایرانی
پارچه نخی ایرانی
پارچه نخی ایرانی
پارچه نخی ایرانی
پارچه نخی ایرانی
پارچه نخی ایرانی
پارچه نخی ایرانی
پارچه نخی ایرانی

نخی ایرانی کودری

عرض 90 و 130 و 150 طاقه 40 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کد محصول: 1160

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید