پارچه تور ایرانی

عرض 150 طاقه 50 متری
کد: 1151
قیمت عمده فروشی متری ۲۸۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهتورایرانی