پارچه سفیر

عرض 150 طاقه 50 یارد
کد: 1139
قیمت عمده فروشی یاردی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهسفیر