پارچه ریون شینل

عرض 150 طاقه 35 الی 40 یاردی - مانتویی - دامنی
کد: 1130
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهشینلریونمانتویی