خارجی کریشه اندونزی مانتویی

کریشه مشکی

اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 1150000 ریال

کد محصول: 1118

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید