پارچه کریشه مشکی

اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی
کد: 1118
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
خارجیکریشهاندونزیمانتویی